tisdag 24 maj 2011

Multimedia message

Det är mycket nytt i år på kallsjö Trollingen. Gå gärna in på husafiske.se och titta. Samt bra boende på kallautolodge.com finns det enormt fint boende. Hade möte med dom idag och dom är väldigt inne på detta. Så planer finns för en flytt framöver till kall för kallsjö Trollingen. Det finns sina fördelar med detta. Asfalts väg ända till kall. Affärer samt mycket fint läge. Fast huså har en enormt bra båt hamn. Ja tiden får utvisa. Till i år kommer många nya båt lag .så vi får hoppas på sjön levererar stor fisk även i år.

torsdag 21 april 2011

Multimedia message

28/4 välkomnas ni till möte på brandstationen kl 19. För ett möte om att bilda en styrelse. Gå igenom Trolling tävlingen. Spons. Och allmänt om klubben. Kallbygdens fiske och båtklubb. Mvh Håkan Karlström obs ta med alla era båt och fiske vänner.

torsdag 7 april 2011

16 april

pratade med mannen fån vidderna. eller från junsele "jögga" han välkommnar alla trollingfiskare till denna lilla mässa lördagen den 16 uppe på vildmarksbutiken på lillänge. Jögga står i cwc monter,.

måndag 4 april 2011

Kallsjötrollingen följer i princip de regler som används vid trolling- sm och andra större tävlingar.

Spön & beten. tillåtna  antal spön: 10 och lika många beten.
tillåtetet att använda både djupparavaner, sidoparavaner.
 Max 10 spön och rullar får finnas i båten

Betesfisk: Endast frysen & saltad betesfisk,gulplöja får användas enl-
Länsstyrelsens regler.

fisk:. All Canadaröding gills vid invägning, Öring/röding gäller 45 cm med hopvikt stjärtfena


Poängberäkning
10 poäng/kilo och 20 poäng/godkänd fisk. Högsta sammanlagda poängsumma vinner
Kontroll av båtar
Kommer att ske före start alla dagarna ,2 båtar/dag
Krav på följande saker:
Flytväst eller flytoverall till alla ombord samt ,i alla båtar.
Vanlig kompass.
Fungerande VHF- apparat.
Max 10 rullar och spön.
Max 100 st. naturligt agn (död betesfisk).
Ingen orensad fisk ombord som håller "tävlingsmått".
Båten får ej ha uppenbara brister som äventyrar säkerhet eller manövrerbarhet.


Trolling
Trolling är en tävling för team/besättning (båtlag) och har endast en öppen klass.
Ett team ska bestå av minst två och maximalt tre personer (kaptenen inräknad). Besättning får bytas ut mellan de olika tävlingarna eller tävlingsdagarna, dock ej hela besättningen.

Tävlande: får inte uppträda störande eller på annat sätt olämpligt inom start-, mål- eller tävlingsområdet.
Det är förbjudet att med avsikt störa annans fiske.


Säkerhetsbestämmelser
Samtliga tävlande skall oavbrutet bära flytväst, flytjacka eller flytoverall på avsett sätt från det
båten lämnar hamn till dess att båten är tillbaka i hamn.
Båten ska vara utrustad med ,, mobiltelefon ,eller fungerande
VHF-radio som besättning kan sköta.
Utomstående får inte följa med ombord på någon tävlingsbåt, om inte tävlingsledningen har
godkänt detta. Gällande sjöregler ska alltid följas.
Skepparmöte ska hållas varje tävlingsdag och varje team ska närvara med minst en person.

Protest
Protest ska vara skriftlig och undertecknad samt vara inlämnad till tävlingsledningen senast 15 minuter efter invägningstidens slut.
Diskvalificering och avstängning
Det är arrangörens plikt, om man finner skäl för detta - t ex vid brott mot tävlingsreglerna - att diskvalificera tävlande från tävlingen. Vid diskvalificering av lagmedlem gäller diskvalificeringen hela laget. För individuellt uteblivande, sen ankomst till tävlingen, skada eller liknande ska endast individen drabbas.
Beslut om diskvalificering fattas av tävlingsledningen. Den tävlande skall omedelbart underrättas om sin rätt att skriftligen överklaga tävlingsledningens beslut till tävlingsjuryn.
Tävlingsjuryns beslut kan inte överklagas.
Tolkningstvist angående reglerna avgörs av tävlingsstyrelsen

lördag 2 april 2011

KALLSJÖTROLLINGEN 2011

Bankgiro 361-4690. Där sätts både sponsorpengar och anmälningsavgifter in. Anmälningsavgiften är 600 kr per båtlag. Kom ihåg att skriva namn på laget samt gärna kännetecken på båten.
Sponsorpengar tas tacksamt emot alla summor stora som små. ALLA SPONSORER kommer att läggas ut på hemsidan som tack.


Regler om tävlingen,information är på väg in åxå. håll till godo. 

fick samtali veckan om att flertal båtar som inte varit med förr kommer komma. från ljusdal "mycket välkomna"


OBS KLICKA PÅ KALLSJÖTROLLINGEN SÅ KOMMER NI TILL ANMÄLNINGSIDAN

fredag 1 april 2011

Repotage


Christer Lindberg som skriver om jakt och fiske för bl.a. Jaktmarker och Fiskevatten kommer upp till Kallsjön den 20 juni för att göra ett reportage om fisket på sjön. Det är dagen efter Kallsjötrollingen så jag stannar kvar, hoppas att det finns fler trollare som har möjlighet att stanna kvar en dag extra. Chansen att vi får upp en stor Kanada ökar förståss om det är fler båtar ute, och det skulle väl kännas bra om det kom med lite större fiskar i reportaget. 

onsdag 16 februari 2011

något i denna stil kommer klubben hålla på med.

KALLSJÖNS BÅTKLUBB
KAN VI SÄGA ÄR ETT SLAGS ARBETSNAMN FÖR EN KLUBB SOM ÄR TÄNKT FÖR ATT DELS TA ÖVER ANSVARET FÖR TROLLINGTÄVLINGEN SAMT ORGANISERA FISKET TILL ATT BÖRJA MED PÅ KALLSJÖN.
SKAPA EN FUNGERANDE ORGANISATION I SAMARBETE MED SAMTLIGA BYALAG,FISKEVÅRDSOMRÅDEN OCH ENSKILDA FISKERÄTTSINNEHAVARE.
SKAPA ENHETLIGA REGLER FÖR BÅDE TROLLING OCH SPORTFISKE
EX: MINIMIMÅTT PÅ FISK,VART FÅR MAN GRILLA,VART FÅR MAN GÅ I LAND M.M
EN OERHÖRT VIKTIG DEL I DETTA ÄR ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMARBETE OCH ATT DET FINNS INFORMATIONSTAVLOR OCH EV FISKEKORTSAUTOMATER UPPSATTA.
ORDNA SJÖSÄTTNINGSRAMPER,GRILLPLATSER,UTEDASS SAMT NÅGOT SOM SAKNAS NÄSTAN ÖVERALLT I LANDET
RULLSTOLSRAMPER
I FÖRLÄNGNINGEN SKULLE DETTA KUNNA GE INKOMSTER TILL OLIKA NÄRINGSIDKARE SOM EX.VIS KAN KÖRA TROLLINGTURER,GUIDA FISKARE PÅ LAND,ORDNA GRILLKVÄLLAR, KAFFESERVERING.
I FÖRLÄNGNINGEN SKULLE DET VARA ÖNSKVÄRT MED ETT GEMENSAMT FISKEKORT PÅ ALLA VATTEN INOM SOCKNEN DÅ MÅNGA VILL KÖPA TYP ETT VECKOKORT OCH PROVA OLIKA PLATSER.
STYRELSEN I KLUBBEN BÖR BESTÅ AV LEDAMÖTER FRÅN DOM OLIKA BYALAGEN.
INTÄKTERNA FRÅN TROLLINGKORTEN BÖR FÖRDELAS MELLAN BYALAGEN.
FINNS MYCKET MER ATT TA UPP MEN DETTA ÄR EN KORT PRESENTATION
MED BRA PARKERINGAR
ENL UPPDRAG P-G HOLMSTRÖM 070-6912216